Meester Electronics:frankmeester.jpg
Hoogstpersoonlijk Frank Meester

Download de bedrijfsbrochure hier

In 1989 startte ik het bedrijf in Loosdrecht door het bedrijf in professionele geluidsapparatuur en alarmsystemen van mijn voormalig werkgever over te nemen. De telecommunicatie stond in de kinderschoenen toen de PTT dat jaar haar monopoly verloor.
Tegelijk werd de roep naar professionele elektronische beveiliging groter. Al snel werd Loosdrecht verwisseld door Hilversum en in 2002 startte de nieuwbouw van ons huidige pand.

 

In 2001 besloot ik de opleiding tot projecteringsdeskundige brandmeldsystemen te volgen. Tijdens deze opleiding werd mijn interesse in het levensredden door elektronica steeds groter en besloot ik alle zeilen bij te zetten om het bedrijf gecertificeerd branddetectiebedrijf te laten worden. In successie volgden de brandweeropleiding adjunct-hoofdbrandmeester module preventie en projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties. Ook mijn collega's behaalden de benodigde diploma's waardoor we de certificering voor ons bedrijf konden aanvragen.

Bekend en gekend, maar ook erkend
We stellen hoge eisen aan de interne procedures, het vakmanschap en de betrouwbaarheid van het bedrijf. Het bedrijf is een NCP gecertificeerd branddetectiebedrijf en PvE opsteller, waarmee wij officieel erkend zijn voor het ontwerpen, projecteren, installeren, onderhouden en certificeren van uw brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Daarnaast zijn wij een BORG technisch beveiligingsbedrijf, waarmee wij officieel erkend en gecertificeerd zijn voor het maken van een beveiligingsplan en het installeren en
onderhouden van uw gecertificeerd inbraaksignaleringssysteem.

Betrouwbaar en deskundig
IXP220-Controller.jpgDe technische ontwikkelingen gaan zo snel dat constant het aanwezige kennisniveau wordt verhoogd. Dat gebeurt door het continue volgen van diverse opleidingen en cursussen. Hiermee zijn onze medewerkers niet alleen op de hoogte van de nieuwste technieken, maar werken ze ook conform de laatste wet- en regelgeving. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat alle producten op de juiste wijze gebruikt en geïnstalleerd worden.

 

Persoonlijke benaderingIn mandje luchtballon.jpg
Omdat de voorbereiding en de uitvoering van een project al technisch en abstract genoeg kan zijn, is een goed persoonlijk contact onontbeerlijk. Wij informeren u graag en goed!