samenhang-brandmeld- en-ontruimingsinstallaties.jpgSamenhang brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
Een ontruimingsalarmsysteem wordt bijna altijd aangestuurd door een brandmeldinstallatie. Vaak is het ontruimingsalarmgedeelte geïntegreerd in een brandmeldsysteem. Als er alleen handbrandmelders noodzakelijk zijn (zie het PvE), dan spreekt men van een niet-automatische brandmeldinstallatie. De NEN2575 geeft de eisen aan voor de ontruimingsalarminstallatie.