Ontruimingsalarminstallatie
Een ontruimingsalarminstallatie wordt wettelijk voorgeschreven door het Bouwbesluit 2012. Het doel van de installatie is het veilig en ordelijk ontvluchten van uw pand. Dit kan noodzakelijk zijn door een brandmelding, maar ook door een bommelding, een uit de hand lopend fabricageproces of een andere calamiteit.

Een ontruimingsinstallatie heeft een bedienpaneel waarop de ontruiming in gang wordt gezet. Maar het systeem kan ook worden aangestuurd door een brandmeldsysteem met automatische melders. In dat geval dient de ontruimingsinstallatie door een (gecertificeerd) branddetectiebedrijf zoals Meester Electronics te worden aangelegd en onderhouden.

Een vereiste ontruimingsinstallatie moet altijd voldoen aan de Norm NEN2575. Voordat een offerte gemaakt kan worden zal conform de norm een goedgekeurd Programma van Eisen ten grondslag liggen aan het ontwerp. Meester Electronics is zowel NCP gecertificeerd PvE- Opsteller als installateur van ontruimingsinstallaties. Bovendien hebben wij zelf  gediplomeerde Projecteringsdeskundigen Ontruimingsalarminstallaties in ons team.

Soorten ontruimingsalarm
In het PvE wordt bepaald welk soort ontruimingsalarm vereist is en indien noodzakelijk in welke talen gesproken ontruimingsberichten moeten worden weergegeven.

Stil alarminstallatie

  1. Melding op een attentiepaneel in een 24 uur bemenste ruimte. Daar worden de maatregelen genomen voor de ontruiming.
  2. Via een personenzoekinstallatie wordt een geselecteerde groep mensen gewaarschuwd, die op een draagbare ontvanger een geluid en lichtsignaal ontvangen.
  3. Via een ontruimingsalarminstallatie kan automatisch een gesproken codebericht worden weergegeven. Een groep mensen, die de code van te voren hebben afgesproken, kunnen dan de juiste ontruimingsmaatregelen nemen. De geluidsinstallatie is o.a. voorzien van een noodstroomvoorziening en de luidsprekers zijn zodanig gecontrueerd, dat bij brand niet alle luidsprekers door sluiting uitvallen.

Luid alarminstallatie

  1. Type A geeft aan dat het ontruimen van het pand door middel van gesproken woord dient plaats te vinden. Hierdoor is een goede geluidsinstallatie noodzakelijk om de berichten verstaanbaar weer te geven. De is o.a. voorzien van een noodstroomvoorziening en de luidsprekers zijn zodanig gecontrueerd, dat bij brand niet alle luidsprekers door sluiting uitvallen
  2. Type B geeft aan dat er een slowwhoop toonsignaal wordt uitgezonden. Deze wordt ontworpen als een gecombineerde of geintegreerde installatie met een brandmeldsysteem. Zie hiervoor brandmeldsysteem.

De geluidsystemen specifiek voor ontruiming voldoen aan extra eisen. Wij zijn o.a. Bose ProPartner, die specifieke onderdelen voor deze geluidsystemen levert voor ontruiming. Bovendien kunnen dan verschillende doelen worden gecombineerd; een zeer goede kwaliteit achtergrondmuziekweergave, omroep en ontruiming!

Onze projekteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties berekent hoeveel en waar luidsprekers worden geprojekteerd. In de berekening worden de gebruikte materialen van de vloer, wanden en plafond in de ruimten meegenomen. Het installeren van deze installaties is werk voor specialisten zoals de monteurs van Meester Electronics . Alleen dan zal dit alles resulteren in een installatie die de ontruimingsberichten goed verstaanbaar zal weergeven.

Certificering
De installatie onderdelen voldoen aan de Europese normen. De installatie leveren we op met een verklaring waarin we aangeven dat de installatie en installatie onderdelen voldoen aan de gestelde eisen in het PvE en dus aan de NEN2575. Deze verklaring wordt Installatie Attest genoemd en de brandweer eist zo’n verklaring van u als gebruiker. Een certificering is vooralsnog niet bij de wet geregeld.

Onderhoud
Na installatie zal het systeem conform de norm onderhouden moeten worden volgens de NEN2654-2. Meester Electronics biedt onderhoudscontracten aan waardoor aantoonbaar regelmatig onderhoud conform de norm wordt uitgevoerd. Bovendien zijn we voor contractklanten 24 uur per dag bereikbaar.